Zapomniałem hasłaUtwórz nowego użytkownika
  • Wysyłka gratis > 150 zloty
  • Szeroka gama produktów
  • Konkurencyjne ceny
  • Ponad 40.000 produktów przemysłowych
Choose language

Warunki

WARUNKI DOSTAWY

Dostawa, czas realizacji i opóźnienia
Dostawa loko magazyn, chyba że ustalono inaczej, a wysyłka jest na koszt i ryzyko klienta. Korzystamy z usług GLS w odniesieniu do zamówień o wadze poniżej 30 kg. Standardowy czas dostawy wynosi dwa dni. Terminy dostaw są podawane w przybliżeniu, chyba że podano wyraźnie inaczej. ROYKON nie udziela żadnej rekompensaty w przypadku, gdy ma miejsce zwłoka w dostawa.

Opłaty za przesyłkę:
Sprzedaż (na kwotę powyżej) 150 zloty: przesyłka darmowa
Sprzedaż (na kwotę poniżej) 150 zloty: koszt 75 zloty + opłata minimalna 45 zloty

Warunki płatności:
Pierwsze zamówienie na kwotę powyżej 4500 zloty: jedynie płatność przy odbiorze bądź przedpłata
Pierwsze zamówienie na kwotę poniżej 4500 zloty: netto 8 dni
Kolejne zamówienia: 30 dni netto (bez rabatu gotówkowego)
Faktura jest zawsze przesyłana pocztą elektroniczną.

Zwroty:
Proszę używać adresu, e-mail, aby z nami skontaktować i podać dokładny opis.
Pamiętaj, aby państwa, kto jest twoim osoba kontaktowa, i dane konta do refundacji.
Należy również pamiętać, aby załączyć kopię faktury.
Zapewniamy bezpłatny odbiór. Starannie zapakować towar, nie przyjmujemy zwrotu towarów uszkodzonych.
Poinformujemy Cię, kiedy otrzymaliśmy zwróconych towarów, po które będziemy przekazywać pieniądze na swoje podanym koncie.


WARUNKI SPRZEDAżY

rzedsiębiorstwo ROYKON jest przedsiębiorstwem hurtowym, które dokonuje sprzedaży jedynie na rzecz przedsiębiorstw. NIE świadczymy usług sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Za pośrednictwem niniejszej strony mogą dokonywać zakupów jedynie zarejestrowane przedsiębiorstwa. W przypadku pierwszego zakupu, należy wprowadzić wszystkie informacje niezbędne celem założenia konta, do przesyłki towarów oraz faktur. Wprowadzone informacje mogą być następnie wykorzystywane celem późniejszego logowania się.

Następujące warunki obowiązują odnośnie naszych klientów:

Ceny
Podane ceny nie obejmują podatku VAT, kosztów przewozu, opakowania plus opłat celnych i innych. Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen w związku z wahaniami kursów walut, wynagrodzeń i innych do momentu otrzymania całości zapłaty, chyba że poczyniono inne uzgodnienia. Warunki płatności określa się na fakturze. Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana terminowo w całości, to wówczas dolicza się 2% odsetków za każdy miesiąc zwłoki. Dostarczone towary pozostają własnością ROYKON aż do momentu realizacji całości płatności.

Oferty oraz potwierdzanie zamówień
Oferty są wiążące w okresie 30 dni, chyba że ustalono inaczej odnośnie jeszcze nie sprzedanego produktu. Jeżeli klient pragnie uzyskać szczególne specyfikacje, które różnią się do standardowych specyfikacji ROYKON, to należy to określić jasno na piśmie. W przeciwnym razie nie są one wiążące dla ROYKON.

Doradztwo
Przedsiębiorstwo ROYKON świadczy usługi doradztwa na rzecz naszych klientów zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz na podstawie informacji otrzymanych od klienta. ROYKON nie przyjmuje odpowiedzialności w sytuacji, gdy w późniejszym okresie inne rozwiązanie okaże się lepsze.

Rysunki oraz opisy
Prawa do wszystkich rysunków i dokumentów technicznych w odniesieniu do produktów lub ich produkcji, które są przekazywane klientowi od ROYKON przed lub po zawarciu umowy, stanowią własność ROYKON. Materiały te nie mogą bez uprzedniej zgody być wykorzystywane do innych celów niż montaż, rozruch, eksploatacja i konserwacja produktów. Bez uprzedniej zgody ze strony ROYKON, wyżej wspomnianego materiału nie wolno wykorzystywać, powielać lub w inny sposób udostępniać osobom trzecim.

Formy odlewnicze i inne narzędzia plus ubezpieczenie
Formy odlewnicze i narzędzia na zamówienie klienta są wykonywane na koszt klienta i przechowywane przez ROYKON w możliwie najbardziej bezpieczny sposób przez okres pięciu lat od daty dostawy. Konserwacja w ROYKON zorników odbywa się zgodnie z umową i na koszt klienta. Klient musi zatroszczyć się o wystarczającą ochronę ubezpieczeniową  odnoszącą się do wzorników i innych narzędzi. ROYKON nie wykorzystuje wzorników i narzędzi wykonanych na zamówienie klienta w żadnych innych celach jak tylko wytwarzanie produktów klienta.

Zwrot towarów
Wszystkie standardowe towary mogą zostać zwrócone w ciągu 14 dni bez żadnych opłat. Jeśli nastąpi to w okresie późniejszym niż 14 dni, to wówczas ROYKON pobiera dwudziestoprocentową opłatę za uzupełnianie zapasów w oparciu o cenę zwróconych towarów.

Towary, które mogą EWENTUALNIE zostać zwrócone po uzgodnieniu:
- towary specjalne oraz towary na specjalne zamówienie
- towary w opakowaniach już otwartych przez Klienta i niepełnych
- towary, które zostały dostarczone ponad 90 dni temu

Towary, których zwrotu dokonać nie można:
- towary uszkodzone
- docinane rury i węże

Więcej informacji odnośnie zwrotu towarów można uzyskać w części dotyczącej warunków dostawy.
Wady
ROYKON zastrzega sobie prawo - w okresie 12 kolejnych miesięcy od daty realizacji dostawy do klienta – do naprawy lub wymiany towarów. Naprawa lub wymiana towarów może nastąpić tylko wtedy, gdy klient złożył pisemną niezwłocznie po dostawie. Nie można domagać się od ROYKON pokrycia kosztów klienta związanych z naprawą, takich jak strata odnosząca się do prowadzonej działalności, dochodu i inne straty pośrednie.

Odpowiedzialność w związku z produktem
ROYKON odpowiada jedynie za uszkodzenia towaru lub inne usługi przez nas świadczone, jeżeli można udokumentować, że szkody zostały spowodowane przez błąd popełniony przez ROYKON, w tym przez naszych pracowników. ROYKON nie ponosi odpowiedzialności za stratę w działalności, utratę zysków lub inne straty pośrednie u klienta lub osoby trzeciej. O ile nie ​​powinniśmy ponosić odpowiedzialności względem osób trzecich, klient jest zobowiązany do zwalniania ROYKON z odpowiedzialności odszkodowawczej.

Inne sytuacje oraz kwestie sporne
W odniesieniu do innych sytuacji mają zastosowanie normalne warunki zgodnie z duńskim prawem handlowym.
Stosunek sądowy pomiędzy klientem a ROYKON jest również określony przez prawo duńskie. Sø-og Handelsretten w Kopenhadze jest właściwy miejscowo odnośnie sporów pomiędzy klientem a ROYKON.
O ROYKON/FITTINGS SPECIALISTEN

Nasi klienci na myśli wszystko. To ci żyjemy, więc obsługa klienta jest bardzo ważne.

Poniżej znajdują się nasze wytyczne dotyczące obsługi klienta:

Nasi klienci są podawane z uprzejmości i szacunku.

Po otrzymaniu zamówienia od klienta, towary wysłane tego samego dnia. Jeśli nie jest to możliwe, klient musi zostać o tym poinformowany.

Posiada produkty, które zostały zamówione u dostawców, będziemy informuje klienta tego samego dnia i zapisać go na banknocie faktura / dostawy. Koszt frachtu nigdy zapowiadane kiedy odesłać rozkazy.

Navervej 8
DK-7000 Fredericia
CVR: DK 17 82 28 37
Tel.: +45 75 945 955
sales@roykon.com